MONTRÚR s. r. o. Košice

Informácie o MONTRÚR s. r. o. Košice

Stavby potrubných rozvodov pre plyn, horúcu vodu, paru, vodovody a kanalizácie, skúšky potrubných sietí.

IČO31657095
IČ DPHSK2020490516
Sídlo spoločnostiMedená 21, 040 17 Košice
Právna formaSpoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgánkonatelia
KonanieZa spoločnosť konajú a podpisujú konatelia - každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu npripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie18 920,00 EUR
Emailm████████@████████.sk
Telefón0556785729
Prehľad našich stránok
www.montrur.sk Info o doméne montrur.sk v SK|Site
Činnosti našej spoločnostiSprostredkovateľská činnosť
Poradenstvo v predmete podnikania
Marketing
Prevádzka športových zariadení (vrátane organizácií športových klubov a iné športové činnosti)
Organizovanie a usporiadanie verejných športových podujatí
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a a bleskozvodov a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vykonávanie inžinierských stavieb
Prípravné práce pre stavbu
Demolácia a zemné práce
Čistiace práce
Prenájom strojov a prístrojov
Skladovanie
Organizovanie a sprostredkovanie výstav
Oprava motorových vozidiel
Prenájom budov
Prenájom nehnuteľností
Čistiace a upratovacie práce
Vedenie účtovníctva
Inžinierska činnosť vo výstavbe
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Dodávka,montáž plynovodných sietí veľmi vysokého, vysokého stredného, nízkeho tlaku, vrátane domových prípojokDodávka, montáž teplovodných, parovodných napájačov, ich primárnych a sekundárnych rozvodovDodávka,montáž vodovodných privádzačov, ich primárnych a sekundárnych rozvodov
Dodávka pomocných,súvisiacich stavebných prác s podnikateľským zámerom
Montáž, opravy plynových spotrebičov bez obmedzenia výkonu, regulačných staníc a odberných regulačných a meracích zariadení, odberných plynových zariadení v budovách podľa ČSN 386441 nízkotlakových a stredotlakových prípojok zemného plynu podľa ČSN 386413
Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a investičnej činnosti okrem sprostredkovania práce za úhradu
Revízie plynových spotrebičov bez obmedzenia výkonu, regulačných staníc a odberných regulačných a meracích zariadení, odberných plynových zariadení v budovách podľa ČSN 386441 nízkotlakových a stredotlakových prípojok zemného plynu podľa ČSN 386413
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadenív rozsahu: Zariadenie na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MWPoznámka: Médium: zemný plyn, g-podľa STN 386410,386413,386415,386420,386441
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadenív rozsahu: - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda- potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
Dodávka, montáž teplovodných, parovodných napájačov, ich primárnych rozvodov
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Obchodná činnosť s materiálmi, zariadeniami, náhradnými dielmi, príslušenstvami plynovodných, teplo-parovodných, vodných, vodovodných sietí
Veľkoobchod a maloobchod- stavebný materiál, drevo, výrobky drevospracujúceho priemyslu, sklo, keramika, farby, laky, náterové hmoty, čistiace prostriedky, železiarsky tovar, inštalačný materiál, potraviny, alko a nealko nápoje, tabakové výrobky, výrobky hutníckej výroby, podlahoviny, nábytok a bytovédoplnky, elektrotechnický a elektrický tovar, poľnohospodárskeprodukty, kozmetika, textil, odevy, obuv, koža, kožený tovar,ovocie, zelenina
Maloobchod so stavebným, montážným, inštalačným a kúrenárskym materiálom
Veľkoobchod a maloobchod s náhradnými dielmi a príslušenstvommotorových vozidiel
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
ZdrojORSR, DRSR, Wiki-Firmy

Nezávislý rating našu spoločnosť MONTRÚR s. r. o. Košice ohodnotil 97.12 / 100.00 . Celkovo sme získali 573 bodov.

SK-Rating:

Kde nás nájdete

Medená 21, 040 17 Košice

Referencie